درباره ما

ما جمعی از مهندسین مکانیک دانشگاه تهران با توجه به نیاز روز افزون و جدی به بهره گیری از تکنولوژی در مقوله درمان و
خدمات پزشکی بر آن شدیم تا به کمک جمعی از مهندسین کامپیوتر و تعدادی از متخصصان علوم پزشکی با توجه به ظرفیت های
علم رباتیک در ایران و همچنین آخرین مطالعات،تجربیات و پیشبینی ها در علم پزشکی، ربات سالمت را به جامعه علمی کشور
معرفی کنیم.

ماموریت ما:

ارتقاء سطح کیفی سلامت جامعه با استفاده از ربات ها با توانایی و دقت بالا

این مجموعه اکنون آمادگی خود را جهت همکاری با بیمارستانها،مراکز درمانی و یا سرمایه گذارانی که قصد تجهیز درمانگاههای
تمام هوشمند را دارند،اعالم میکند و امیدوار است که بتواند قدم کوچکی در راستای اعتالی سالمت و آسایش جامعه بردارد.